O nás
Skupina nadšenců se rozhodla udělat něco pro zdraví své i svých spoluobčanů.

U některých lidí převládá dojem, že zdravé návyky jsou nudné, těžko uskutečnitelné a není na nich nic lákavého. Naštěstí tomu tak není. Zabývat se vlastním zdravím a vypěstovat si správné návyky může být docela zábavné a tvůrčí a můžeme si takový postoj plně vychutnat.

Rádi bychom vytvořili klub, kam se lidé budou rádi vracet, protože zde naleznou příjemné a bezpečné prostředí, odborné informace o zdraví, odpovědi na své problémy a zajímavé aktivity.

Zdraví chápeme v jeho širokém pojetí jako zdraví tělesné, duševní, duchovní i sociální. Chceme podporovat a rozvíjet všechny tyto složky a vést k zdravému životnímu stylu ve všech oblastech života.

Odborné informace poskytují formou přednášek a seminářů školení lektoři, lékaři, ale také aktivisté z řad laiků, kteří jsou ovšem zapálení pro věc a mají ve svém oboru bohaté zkušenosti. S těmito odborníky můžete diskutovat a předkládat jim své problémy.

Nedílnou součástí činnosti Klubu zdraví jsou různé aktivity, protože ke zdraví nestačí pouze teorie - získávání informací, ale je třeba je uvádět i do praxe.

Účast na všech přednáškách a aktivitách je zcela dobrovolná a k ničemu nezavazuje.