NEW START
NEW START je zkratkové slovo, vytvořené z počátečních písmen osmi anglických slov:

N - Nutrition = výživa
E - Excercise = pohyb
W - Water = voda
S - Sunshine = slunce
T - Temperance = střídmost, sebeovládání
A - Air = vzduch
R - Rest = odpočinek
T - Trust = důvěra, duševní pohoda

Program New start (Nový začátek) je vyvážený soubor zásad, které vedou k přirozenému, vyrovnanému a harmonickému životu v souladu se zákonitostmi fungování lidského těla i mysli.

Výše uvedené faktory jsou základními podmínkami nutnými pro život, jsou to přírodní prostředky, které nejvíce rozhodují o našem zdraví.

Program New start je moderní obnovou myšlenek zdravotního hnutí, které má svůj počátek již v 19. století v Severní Americe a je spojeno se jmény známých zdravotních reformátorů - Johna Harveye Kellogga a Ellen Gould Whiteové. Nyní, po více než 100 letech, se zdravý životní styl začíná propagovat i u nás.

Dnes již víme, že principy programu New start plně odpovídají současným poznatkům medicíny.