Zásady partnerské (mezilidské) komunikace při řešení konfliktů

přednáška
Datum konání akce: 
9. 3. 2018
Začátek: 
18:00
Místo: 
Hotel Centrum Hranice
Lektor: 

součást série: Dobré manželství není samozřejmost 

V přednášce „Zásady partnerské komunikace při řešení konfliktů“ lektor blíže popíše principy úspěšné partnerské komunikace, kdy na konkrétních příkladech ilustruje cesty vedoucí ke smíření nebo naopak k eskalaci problému.

Prostor bude věnován i otázce limitů svépomocné vztahové terapie a roli vztahových poradců. 


Fervens was created by Design Disease for WordPress, brought to you by Smashing Magazine.
Ported to Drupal by Leow Kah Thong - Freelance Drupal Developer.